Taloustietoa

Vaikuttavaa ja vastuullista riskinottoa

Olemme tehneet pääomasijoituksia yhteensä yli miljardilla eurolla 21 vuoden aikana. Salkussamme on tällä hetkellä 723 yritystä suoraan ja välillisesti rahastojen kautta.

Valtion pääomasijoitusyhtiönä tavoitteenamme on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä yritystoiminnan ja talouden kasvun edistäminen Suomessa.

Osa sijoituksistamme täydentää riskirahoituksen markkinakapeikkoja kohdennettujen sijoitusohjelmien kautta. Käynnissä olevat sijoitusohjelmat: 

  • Kasvurahastojen rahastot (KRR ja KRR II)
  • Uudistuva teollisuus
  • Kansainväliset kanssasijoittajat
  • Kaivosrahoitusohjelma

Toimimme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Toimintaamme säädetään lailla ja asetuksella. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Sijoitukset tehdään pääomasijoitusrahastoihin sekä suoraan kohdeyrityksiin.

Liiketoimintamme on ollut pitkällä aikavälillä kannattavaa. Valtion yhteensä 655 milj. euron sijoitukset yhtiöön ovat kasvaneet (vuoden 2016 loppuun mennessä) 912,5 milj. euron omaksi pääomaksi. Sijoitetun pääoman laskennallinen tuotto (sisäinen korkokanta) valtiolle yhtiön koko toiminta-ajalta on ollut positiivinen (n. 3,4 % verojen jälkeen).

Sijoituksista palautuvat varat kohdistamme uusiin sijoituksiin. Vuonna 2016 teimme uusia sijoituksia ja annoimme sijoitussitoumuksia 165 milj. eurolla.

Avainluvut (IFRS 2016)

Tilikauden tulos, milj. € 44,6
Oma pääoma, milj. € 912,5
Taseen loppusumma, milj. € 943,0
Maksamattomat sitoumukset, milj. € 305,5
Pääomasijoitusten hankintahinta ja sitoumukset, milj. €  831,7
Tilikauden aikana tehdyt uudet sij.sitoumukset, milj. € 164,6
Oman pääoman tuotto, % 5,0
Omavaraisuusaste, % 96,8
Kulut per taseen loppusumma, % 0,8
Henkilöstö keskimäärin 34
Rahastosijoituksia, kpl 93
Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 677
Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 36
Start Fund I Ky:n kohdeyhtiöiden lkm 6
Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm 4
Kohdeyhtiöitä yhteensä 723