Kasvurahastojen rahastot

Kasvurahastojen Rahasto Ky (KRR)

KRR on Tesin hallinnoima 135 milj. euron rahastojen rahasto. KRR sijoitti 11 kotimaiseen pääomasijoitusrahastoon vuosina 2009-2013. Kohderahastojen yhteenlasketut pääomat ovat 835 milj. euroa, josta 230 milj. euroa on kerätty ulkomaisilta sijoittajilta. Kohderahastoilla on ollut vuoden 2016 loppuun mennessä sijoituskohteina reilut 120 yritystä, joissa on syntynyt liikevaihtoa reilut 1 400 milj. euroa ja jotka ovat työllistäneet 10 000 henkilöä.

Tesin lisäksi KRR:ssa ovat sijoittajina Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keva, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.

Kasvurahastojen Rahasto II Ky (KRR II)

KRR II on Tesin hallinnoima 130 milj. euron rahastojen rahasto, jonka sijoituskausi on 2014-2018. KRR II on vuoden 2016 loppuun mennessä antanut sijoitussitoumuksia seitsemään rahastoon yhteensä 90 milj. eurolla. Vuoden 2016 aikana rahasto antoi kaksi uutta sijoitussitoumusta.

Tesin lisäksi KRR II:ssa ovat sijoittajina Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keva, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Valtion Eläkerahasto.