Vuosikertomus 2015

Teollisuussijoitus lyhyesti

Sijoitamme kasvuun

Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö, joka edistää suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä suomalaista pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä. Toimipisteemme sijaitsee Helsingissä.

Sijoitamme yrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta: yritysten nopeaan kasvuun, kansainvälistymiseen, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala-, yritys- ja omistusjärjestelyihin. Hallinnoimme suomalaisten työeläkeyhteisöjen kanssa yhdessä perustettuja Kasvurahastojen Rahastoja.

Tuomme markkinaehtoisen, pääomasijoituksina toteutuvan riskirahoituksen suomalaisen innovaatiojärjestelmän palveluiden ja muun rahoitustarjonnan rinnalle. Sijoitamme yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien kanssa lisäten näin riskinottokykyä sekä rahoituksen, osaamisen ja verkostojen tarjontaa.

Edistämme pääomasijoitustoimialan kansainvälistymistä ja ulkomaisia sijoituksia Suomeen ja suomalaisiin kasvuyrityksiin.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus