Vuosikertomus 2015

Sijoitustoiminta

Vuoden 2015 aikana teimme sijoituksia ja sijoitussitoumuksia yhteensä 93 milj. eurolla, missä oli kasvua 14 % edellisestä vuodesta. Sijoitukset painottuivat rahastosijoituksiin ja pääomasijoitusmarkkinan kansainvälistämiseen. 

Irtautumiset

Vuosi 2015 oli vilkas irtautumisvuosi. Positiivisesti yhtiön tulokseen vaikuttaneita irtautumisia toteutui sekä suorissa sijoituksissa että rahastosijoituksissa. Merkittävimpiä näistä oli Turun telakan omistusjärjestelyn saattaminen suunnitelman mukaisesti päätökseen Meyer Werftin ostaessa Teollisuussijoituksen osuuden yhtiöstä keväällä 2015. Myös muutamista pörssilistatuista kohteista irtauduttiin. Yhteensä kohdeyhtiöistä irtauduttiin kahdeksasta kokonaan ja viidestä osittain. Teollisuussijoituksen kohderahastoissa tapahtui myös runsaasti positiivisia irtautumisia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 

Tulos

Tilikauden 2015 tulos on verojen jälkeen 86,4 milj. euroa (-25,7 milj. euroa vuonna 2014). Yhtiön historian parhaan tuloksen syntymiseen vaikuttivat erityisesti lukuisat positiiviset irtautumiset sekä suorista sijoituksista että rahastojen kohdeyrityksistä. Lisäksi suorien sijoitusten ja kohderahastojen salkuissa tapahtui myönteistä kehitystä sijoituskohteiden arvostuksissa.
 
Pääomasijoituksista kirjatut nettotuotot olivat 108,8 milj. euroa (-39,7 milj. euroa).

  • Sijoituskohteena oleville pääomasijoitusrahastoille maksoimme pääomakutsuja yhteensä 68,3 milj. eurolla (62,8 milj. eurolla). Vastaavasti rahastot palauttivat sijoitusvaroja yhteensä 99,1 milj. eurolla (60,5 milj. eurolla). Rahastojen tulosvaikutus oli yhteensä 71,6 milj. euroa.
  • Suoria sijoituksia maksoimme 24,9 milj. euroa (39,0 milj. euroa) ja niistä palautui kassavirtaa 57,3 milj. euroa (7,7 milj. euroa). Suorien sijoitusten tulosvaikutus oli yhteensä 37,2 milj. euroa. 

 Tuloskehitys 1995-2015 (milj. euroa)

Toimintamme on ollut pitkällä aikavälillä kannattavaa. Valtion sijoitukset Teollisuussijoituksen omaan pääomaan olivat vuoden 2015 lopussa 655 milj. eurolla. Yhtiön toiminnasta kertyneet voittovarat olivat vuoden 2015 lopussa 213 milj. euroa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus